5e dimensie

 

5e DIMENSIE en de MAYACULTUUR     

 

De 5e dimensie gaat over een maatschappij waar er een eenheidsgevoel leeft en waar overvloed is in alles: geluk, gezondheid en waar er vrede en liefde is in ieders leven. De kolibrie werd in de Maya cultuur al herkent als de vogel behorend tot de volgende periode of fase in de ontwikkeling van de mens in de 5e dimensie. De healingen die ik als kanaal doorgeef hebben te maken met "de Nieuwe Tijd" en de overgang van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. En het ondersteund het transformatie/ascensieproces wat daarbij hoort.

 

De oude Mayacultuur wisten al heel lang af van een periode van de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Een periode waarin we nu leven, een overgangsperiode van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. We leven nu in een bijzondere tijden. Het jaar 2012 werd gekenmerkt door het hoogtepunt van deze grote evolutiecyclus van 26.000 jaar. In feite hebben we qua menselijk vermogen en bewustzijn nu de mogelijkheid om de volgende cyclus of evolutieproces in te gaan voor de komende 26.000 jaar.

 

Een deel uit de oude Maya cultuur gaat over genetica en evolutie. Hierin wordt beschreven dat er evolutionaire veranderingen bij de mensheid zich verder zal ontwikkelen. Zoals de geest, een hogere gevoeligheid, psychische en telepathische vermogens, de wil, verruiming van de zintuigen. Dit betekend ook dat het DNA van de mensheid evolueert. Deze collectieve biologische groei, spirituele ontwikkeling en verhoging van het menselijk bewustzijn gaat evenredig samen met de cyclus van 26.000 jaar.

 

En de Maya’s spraken over een nieuwe verlichting .Het betekend dat deze verlichting anders is als b.v. een eeuw geleden. Het is een gezamenlijke globale verlichting van de mensheid nu en de gehele planeet Moeder Aarde. Het is een kracht van samengebundelde gedachten van de totale mensheid. Het evolueren van de mensheid gaat over de huidige periode van nu, van de 3e naar de 5e dimensie, maar ook voor Moeder Aarde zelf . De 3e dimensie is een dimensie van leven in dualiteit, een tekort, een schaarste, angsten, af gescheidenheid etc.  Een 5e dimensie is een maatschappij waar overvloed is in alles, in geluk, gezondheid etc. in ieders leven. Waar eenheidsgevoel leeft en er vrede en liefde is. Een hoog niveau van welzijn voor eenieder en daar geloof ik zelf in.

 

Er is ook beschreven over een periode van het bereiken van kosmisch bewustzijn. Deze herinnert ons eraan dat alles energie is en dat het hoog tijd wordt dat we ons realiseren dat dit de drijvende kracht is van het universum met oneindig veel manifestaties. Het ervaren van het gevoel van persoonlijke eenwording met de kosmos /universum die het op onze eigen identiteit geconcentreerde bewustzijn van Het Zelf overstijgt. Het bereiken van kosmisch bewustzijn zal onze denkwijzen radicaal veranderen. Dat er tijdens deze periode van grote en radicale veranderingen een groeiend aantal mensen verlicht raakt en voor ons allen mogelijk is. De individuele mens zal gaan ontwaken als uit een diepe slaap. Hunab K`u, dat de scheppende God is bij de Maya`s, voor mij is dat De Bron, zal een lichtflits afgeven die de schaduwen rond het menselijk ras/lichaam zal doorboren. Wanneer het menselijk ras af begint te glijden naar de duisternis van onwetendheid, vergetelheid en wanhoop, zal het grote licht of lichtflits  van wijsheid zich verspreiden om de krachten in de mensen die zijn blijven slapen tot leven te wekken. Dat er gauw een keerpunt komt vanuit De Bron zelf. Ook schreven De Maya, s dat de mensheid bevrijdt zal worden uit de schaduw van haar geobserveerde omgang met het materialisme.

Veel van het bovenstaande staat beschreven in vele boeken over de Maya Cultuur zoals ik veel uit het boek heb gehaald De Maya voorspellingen voor 2012, Gerald Benedict.